Proiectare

ICCO Systems are un departament propriu, specializat in proiectarea sistemelor de curenti slabi si instalatii electrice cu ingineri autorizati IGPR, IGSU, ANRE, INSEMEX

Proiectarea unui sistem de securitate presupune stabilirea unei configuratii complexe si complete de echipamente: centrale de alarmare, echipament de detectie si semnalizare optoacustica, camere video, sisteme de control ale accesului si alimentarea cu energie a acestora, stabilita prin raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, un document intocmit de un evaluator de risc la securitatea fizica.

Acesta constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate ale obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectele sistemelor de securitate mecanica si electronica. Proiectul sistemului tehnic de securitate se realizeaza in conformitate cu reglementarile legale in domeniu (Legea 333/2003, Legea 182/2002, HG585/2002, HG781/2002, H.G. 301/2012, Normativul I 18/2-2002).

Proiectul de executie a sistemului de securitate include :

 • planul locatiei cu amplasamentul obiectivului si caracteristicile imprejurimilor
 • informatii privind constructia (tipul constructiei, dimensiunea incaperilor, materiale de constructie, grosimea peretilor, etc.)
 • prezentarea sistemului de securitate propus cu elementele componente
 • descrierea zonelor protejate si a elementelor de securitate alocate
 • amplasarea centralei de alarmare si a echipamentelor de monitorizare si control
 • calculul energetic al sistemului
 • date tehnice privind echipamentul utilizat
 • modul de asigurare a garantiei, service-ului si interventiei
 • documentele de certificare a echipamentelor
 • planurile obiectivului cu amplasarea componentelor sistemului de securitate, scheme bloc si de conectare.

Un proiect al sistemului de securitate bine conceput asigura eficienta investitiei in etapele urmatoare de realizare a sistemului (achizitie echipamente, instalare si mentenanta) si nivelul optim de protectie.

Servicii de proiectare oferite de ICCO Systems:

 • proiectare sisteme de securitate integrate
 • proiectare sisteme de detectie si avertizare efractii
 • proiectare sisteme de detectie si avertizare incendii
 • proiectare sisteme de supraveghere video
 • proiectare sisteme de control acces
 • proiectare sisteme de securitate perimetrala

Specialistii nostrii sunt de asemenea autorizati de furnizorii de solutii cu care ICCO Systems colaboreaza de aproximativ 30 de ani: Bosch, Milestone, Panduit, Interflex, Esser, Axis, R&M, Siemens, Avigilon, Schrack. Periodic participa la cursuri de perfectionare astfel incat clientii nostrii sa benefcieze de cele mai noi si performante solutii in domeniul securitatii.